METAL PRODUKT - Producent elementów złącznych

Metal Produkt wstąpił do PSPEZ 4.02.2013

Nasze przedsiębiorstwo dołączyło do grona największych producentów z branży metalowej w Polsce. Celem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Elementów Złącznych jest: 

1.Ochrona wspólnych interestów członków Stowarzyszenia, producentów śrub i elementów złącznych;  

2.Reprezentowanie interesów producentów śrub i elementów złącznych - członków Stowarzyszenia przed organami Wspólnot Europejskich a w szczególności Komisji Wspólnot Europejskich; 

3.Integracja członków Stowarzyszenia oraz producentów śrub i elementów złącznych;  

4.Reprezentowanie interesów producentów śrub i elementów złącznych, w tym członków, wobec organów administracji państwowej i samorządowej;

5.Prowadzenie działalności promocyjnej i interwencyjnej na rzecz członków;

6.Działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii produkcji śrub i elementów złącznych. 


Konsolidacja Metal Trade Sp. z o.o. 27.07.2012

Firma Metal Produkt Sp. z o.o. od 23 lipca 2012r. stała się stuprocentowym udziałowcem firmy Metal Trade Sp. z o.o. Aktualnie trwa proces konsolidacji obu spółek. Realizując poszczególne etapy łączenia nasza firma zwiększy efektywność dzięki dodaniu potencjału sprzedażowego, występującym efektom synergii oraz nowo pozyskanemu know-how. Pozwoli to na rozszerzenie gamy oferowanych produktów, poszerzenie spektrum działalności firmy oraz rozbudowę siatki wpływów oraz renomy istotnego gracza na lokalnym rynku.


Strategia rozwoju na lata 2012-2015 15.01.2012

Dnia 10.01.2012r przystąpiliśmy do programu "Planowanie strategiczne w MMSP" realizowanego przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas audytów stworzona został przez firmę ASAP 24 "Strategia przedsiębiorstwa Metal Produkt na okres 2012 – 2015". Nasza firma zaangażowała się w "Projekt" aby po pierwsze systemowo uporządkować organizację tworząc dobre podstawy jej funkcjonowania. Drugim równie istotnym powodem było dążenie do wyłonienia spośród pracowników grupy osób zaangażowanych, doskonalących realizowane procesy oraz dążących do pogłębiania wiedzy i umiejętności a także rozwoju cech osobowych dla dobra własnego oraz przedsiębiorstwa. Przystępując do "Projektu" Metal Produkt liczy na:

1. Upowszechnienie "głoszonych wartości przedsiębiorstwa" kształtujących kulturę i pozytywny klimat organizacji jako głównego czynnika sukcesu.

2. Wzbudzenie w pracownikach głębokiego poczucia dalekosiężnego celu organizacji oraz zrozumienie przez nich swojego miejsca w historii firmy.

3. Zainspirowanie pracowników do pracy nad podniesieniem firmy na kolejny poziom, działanie ich w poczuciu odpowiedzialności z wiarą we własne siły i ufnością w swoje zdolności.

4. Wprowadzenie optymalnej strategii pozwalającej na zajęcie na rynku lepszej pozycji aniżeli konkurencja.

5. Opracowanie efektywniejszej struktury organizacyjnej oraz usprawnienie szeregu procesów pozwalających na zdecydowane obniżenie kosztów.

6. Opracowanie przez zespół nowego systemu motywacyjnego wyróżniającego pracowników szanujących "główne wartości przedsiębiorstwa" oraz uzyskujących ponadprzeciętne wyniki.


System zarządzania jakością w Metal Produkt Sp. z o.o. 10.08.2009

W dniu 31 lipca 2009r. Nasza firma uzyskała certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949:2002 potwierdzające zgodność funkcjonujących systemów zarządzania jakością z wymogami norm. Kopie certyfikatów znajda Państwo w zakładce Firma. 


KontaktBox

Metal Produkt sp. z o.o
Rumunki Skępskie 24
87 – 630 Skępe
tel. 48 54 287 44 59
tel. 48 54 287 72 96
mp@metalprodukt.eu

nss