METAL PRODUKT - Producent elementów złącznych

Metal Produkt wstąpił do PSPEZ 4.02.2013

Nasze przedsiębiorstwo dołączyło do grona największych producentów z branży metalowej w Polsce. Celem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Elementów Złącznych jest: 

1.Ochrona wspólnych interestów członków Stowarzyszenia, producentów śrub i elementów złącznych;  

2.Reprezentowanie interesów producentów śrub i elementów złącznych - członków Stowarzyszenia przed organami Wspólnot Europejskich a w szczególności Komisji Wspólnot Europejskich; 

3.Integracja członków Stowarzyszenia oraz producentów śrub i elementów złącznych;  

4.Reprezentowanie interesów producentów śrub i elementów złącznych, w tym członków, wobec organów administracji państwowej i samorządowej;

5.Prowadzenie działalności promocyjnej i interwencyjnej na rzecz członków;

6.Działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii produkcji śrub i elementów złącznych. 

KontaktBox

Metal Produkt sp. z o.o
Rumunki Skępskie 24
87 – 630 Skępe
tel. 48 54 287 44 59
tel. 48 54 287 72 96
mp@metalprodukt.eu

nss