METAL PRODUKT - Producent elementów złącznych

GŁÓWNE WARTOŚCI

Metal Produkt uznaje, iż aby przedsiębiorstwo mogło trwać i rozwijać się zarówno w okresach koniunktury gospodarczej jak i w czasie najsilniejszych „wstrząsów” wywoływanych przez różnego rodzaju kryzysy i zmiany, konieczne jest zbudowanie solidnych jego fundamentów stanowiących trwały element kultury organizacji.
Jako „złoty środek” możliwej długowieczności firma wypracowała i przyjęła zasady uznane za nietykalne, wszędzie publicznie wyrażane i szczerze wyznawane przez wszystkich pracowników:

 1. Doskonała jakość poprzez ciągłe doskonalenie
 2. Orientacja na klienta
 3. Uczciwość i odpowiedzialność
 4. Praca zespołowa od najmniejszej jednostki organizacyjnej dla całego przedsiębiorstwa

 5. Postrzeganie zmiany jako nowych możliwości i szans na osiągnięcie lepszej pozycji konkurencyjnej.


MISJA FIRMY

Misja Metal Produkt informuje po co przedsiębiorstwo istnieje, jakie jest rzeczywiste przesłanie jego działalności. Wskazuje na główne cele, kierunki działania i możliwości.

 1. Misją firmy jest ciągłe tworzenie jak najwyższej wartości dodanej dla klienta, społeczności lokalnej, gospodarki i swoich pracowników Dla urzeczywistnienia tych celów Metal Produkt chce być najbardziej konkurencyjnym, kompetentnym i niezawodnym dostawcą systemów łączenia i montażu, przyjaznym oraz lojalnym wobec wszystkich partnerów biznesowych oraz osób spoza tego grona.
 2. Swoim partnerom pragnie ułatwiać osiągnięcie sukcesów dzięki:
 • bardzo wysokiej jakości produktów
 • konkurencyjnym cenom adekwatnym do wymagań
 • wsparciu w działaniach i profesjonalnemu doradztwu
 • efektywnej logistyce i dostępności skutecznego serwisu
 • bardzo dobrej komunikacji i sprawnej obsłudze
 1. Pracownikom pragnie umożliwić uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników dzięki:
 • ciągłemu szkoleniu ludzi i zespołów do pracy mieszczącej się w ramach ogólnej koncepcji firmy i przynoszącej wyjątkowe rezultaty,
 • pracy nad ciągłym wzmacnianiu kultury organizacji upowszechniającej jej główne wartości i przekonania,
 • wyznaczaniu ambitnych celów i pomaganiu w ich osiąganiu.